Điều dưỡng cơ bản

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
SƠ CỨU GÃY XƯƠNG Phòng khám 589 9853
TRỢ GIÚP THẦY THUỐC ĐẶT CATHETER VÀ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN Phòng khám 589 364
SƠ CỨU NẠN NHÂN BỊ TAI NẠN DO NHIỆT Phòng khám 589 263
SƠ CỨU BỆNH NHÂN BỊ TAI NẠN DO NƯỚC Phòng khám 589 260
SƠ CỨU NẠN NHÂN BỊ ĐIỆN GIẬT Phòng khám 589 455
DỰ PHÒNG VÀ CHĂM SÓC LOÉT ÉP Phòng khám 589 331
ĐO LƯỢNG DỊCH VÀO - RA Phòng khám 589 204
TRỢ GIÚP THẦY THUỐC CHỌC DÒ TUỶ SỐNG, MÀNG BỤNG, MÀNG PHỔI VÀ MÀNG TIM Phòng khám 589 261
LIỆU PHÁP ÔXY Phòng khám 589 224
ĐẶT XÔNG DẠ DÀY - RỬA DẠ DÀY Phòng khám 589 268
CÁCH LẤY MỘT SỐ BỆNH PHẨM ĐỂ LÀM XÉT NGHIỆM Phòng khám 589 188
THAY BĂNG, RỬA VẾT THƯƠNG ỐNG DẪN LƯU Phòng khám 589 242
RỬA TAY THƯỜNG QUY Phòng khám 589 187
KỸ THUẬT BĂNG BÓ Phòng khám 589 251
MẶC ÁO VÀ MANG GĂNG TAY VÔ TRÙNG (GOWNING AND CLOSED GLOVING) Phòng khám 589 169
RỬA TAY NGOẠI KHOA (SCRUBBING) Phòng khám 589 245
PHƯƠNG PHÁP CẤP CỨU BỆNH NHÂN NGỪNG HÔ HẤP, NGỪNG TUẦN HOÀN Phòng khám 589 264
THỤT THÁO Phòng khám 589 193
THÔNG TIỂU Phòng khám 589 213
KỸ THUẬT TIÊM THUỐC Phòng khám 589 233
ĐO DẤU HIỆU SỐNG Phòng khám 589 208
CHĂM SÓC CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA CƠ THỂ Phòng khám 589 169
CÁC TƯ THẾ NGHỈ NGƠI TRỊ LIỆU Phòng khám 589 247
CHĂM SÓC RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Phòng khám 589 182
CHĂM SÓC BỆNH NHÂN KHI ĐAU Phòng khám 589 182
CHĂM SÓC CÁC RỐI LOẠN Ở HỆ TIÊU HOÁ Phòng khám 589 164
CHĂM SÓC CÁC RỐI LOẠN HỆ TIẾT NIỆU Phòng khám 589 185
CHĂM SÓC CÁC RỐI LOẠN GIỚI TÍNH Phòng khám 589 187
KỸ NĂNG GIAO TIẾP Phòng khám 589 219
PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN Phòng khám 589 659

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám