Bệnh nội tiết

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BIẾN CHỨNG MẠCH MÁU LỚN DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Phòng khám 589 352
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN LỌC MÁU ĐỊNH KỲ Phòng khám 589 918
U TĂNG TIẾT PROLACTIN Phòng khám 589 330
PHÂN LOẠI, ĐIỀU TRỊ SUY THƯỢNG THẬN Phòng khám 589 430
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ, CHỮA BỆNH SUY GIÁP Phòng khám 589 669
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Phòng khám 589 265
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 1 Phòng khám 589 249
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, THUỐC CHỮA BỆNH VIÊM THẬN BỂ THẬN CẤP Phòng khám 589 235
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HẠ HUYẾT ÁP TRONG CHẠY THẬN NHÂN TẠO Phòng khám 589 156
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN MẠN Phòng khám 589 177
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÀN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY CẬN GIÁP Phòng khám 589 165
NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC TRÊN BỆNH NHÂN LỌC MÀNG BỤNG Phòng khám 589 153
NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO NHẠT Phòng khám 589 138
CƯỜNG ALD OSTERON NGUYÊN PHÁT Phòng khám 589 145
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, XẠ TRỊ CHỮA U TỦY THƯỢNG THẬN Phòng khám 589 127
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, XẠ HÌNH CƯỜNG GIÁP Phòng khám 589 185
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, THUỐC CHỮA HỘI CHỨNG THẬN HƯ Phòng khám 589 162
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM THẬN LUPUS Phòng khám 589 156
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NANG ĐƠN THẬN Phòng khám 589 139
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CUSHING Phòng khám 589 144
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BIẾN CHỨNG MẠCH MÁU LỚN TRONG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Phòng khám 589 124
CHẨN ĐOÁN, PHÂN BIỆT, ĐIỀU TRỊ VIÊM TUYẾN GIÁP Phòng khám 589 153
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN Phòng khám 589 151
CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Phòng khám 589 135
BỆNH TO ĐẦU CHI Phòng khám 589 136
BƯỚU GIÁP, BÌNH GIÁP VÀ BƯỚU GIÁP NHÂN Phòng khám 589 120
BIẾN CHỨNG MẠCH MÁU NHỎ DO BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Phòng khám 589 115

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám