Phác Đồ Điều Trị Bệnh Da Liễu

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NẤM DA DERMATOPHYTE Phòng khám 589 293
NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ BỆNH NẤM CANDIDA (CUTANEOUS CANDIDIASIS) Phòng khám 589 329
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ Á VẢY NẾN (PARAPSORIASIS) Phòng khám 589 316
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ XƠ CỨNG BÌ (SCLERODERMA) Phòng khám 589 404
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VẢY PHẤN ĐỎ NANG LÔNG Phòng khám 589 278
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VẢY PHẤN HỒNG (PITYRIASIROSEA) Phòng khám 589 371
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM QUẦNG VÀ VIÊM MÔ TẾ BÀO (ERYSIPELAS AND CELLULITIS) Phòng khám 589 283
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM NANG LÔNG Phòng khám 589 286
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM MẠCH Phòng khám 589 280
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM DA TIẾT BÃ (SEBORRHEIC DERMATITIS) Phòng khám 589 233
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM DA TIẾP XÚC Phòng khám 589 195
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM DA DẠNG HERPES (DERMATITIS HERPETIEORMIS) Phòng khám 589 179
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ U MỀM LÂY Phòng khám 589 217
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ U HẠT VÒNG (GRANULOMA ANNULARE) Phòng khám 589 243
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TRỨNG CÁ ĐỎ (ROSACEA) Phòng khám 589 207
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SẸO LỒI, SẸO PHÌ ĐẠI Phòng khám 589 184
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NẤM MÓNG (ONY CHOMYCOSIS) Phòng khám 589 182
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ MÀY ĐAY MẠN TÍNH (CHRONIC URTICARIA) Phòng khám 589 177
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG STEVENS - JOHNSON Phòng khám 589 172
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỒNG BAN ĐA DẠNG Phòng khám 589 179
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHÀM THỂ TẠNG (VIÊM DA CƠ ĐỊA)(ATOPIC DERMATITIS, ATOPIC ECZEMA) Phòng khám 589 155
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHÀM BÀN TAY (HAND DERMATITIS) Phòng khám 589 157
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH LANG BEN (TINEA VERSICOLOR) Phòng khám 589 183
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH APHTE (ÁP-TƠ) Phòng khám 589 213
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BẠCH BIẾN (VITILIGO) Phòng khám 589 179
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BÓNG NƯỚC DẠNG PEMPHIGUS (BULLOUS PEMPHIGOID) Phòng khám 589 189

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám

  • Khám và điều trị bệnh tại nhà
  • Đốt trĩ cao tần HCPT
  • Điều trị thoát vị đĩa đệm
  • Giảm 30% Gói khám sức khỏe định kỳ tổng quát
  • Điều trị bệnh lậu
1 2 3 4 5