Phác Đồ Điều Trị Bệnh - Bệnh Viện Nguyễn Trãi

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ NGỘ ĐỘC CẤP Phòng khám 589 2549
ĐIỀU TRỊ TĂNG KALI MÁU Phòng khám 589 425
ĐIỀU TRỊ HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ Phòng khám 589 484
ĐIỀU TRỊ BỎNG MẮT Phòng khám 589 492
XỬ TRÍ CHOÁNG TIM Phòng khám 589 4441
THỞ MÁY Phòng khám 589 219
THUỐC ĐIỀU TRỊ CƠN HEN PHẾ QUẢN CẤP Phòng khám 589 305
SUY HÔ HẤP VÀ THỞ MÁY Phòng khám 589 258
PHÒNG NGỪA SAU PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP Phòng khám 589 191
PHÁP ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG Phòng khám 589 476
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH TỌA Phòng khám 589 223
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU Phòng khám 589 208
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓ THỞ THANH QUẢN Phòng khám 589 212
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CƠ TIM GIÃN Phòng khám 589 162
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ĐIẾC ĐỘT NGỘT Phòng khám 589 165
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ÁP-XE QUANH AMIĐAN Phòng khám 589 162
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN Phòng khám 589 158
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DƯỚI CẤP Phòng khám 589 185
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN Phòng khám 589 229
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN TÍNH Phòng khám 589 159
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM ĐA CƠ VÀ VIÊM DA CƠ Phòng khám 589 146
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM THANH QUẢN CẤP Phòng khám 589 302
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM QUANH KHỚP VAI Phòng khám 589 193
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG Phòng khám 589 301
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP NHIỄM KHUẨN Phòng khám 589 138
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Phòng khám 589 213
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI C MẠN TÍNH Phòng khám 589 150
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP Phòng khám 589 135
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI - TRỰC TRÀNG Phòng khám 589 156
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THANH QUẢN Phòng khám 589 128
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ SÀNG HÀM Phòng khám 589 142
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY Phòng khám 589 133
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ U TỦY THƯỢNG THẬN Phòng khám 589 149
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Phòng khám 589 145
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ Phòng khám 589 123
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THƯƠNG HÀN Phòng khám 589 177
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Phòng khám 589 653
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT Phòng khám 589 183
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN Phòng khám 589 171
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SUY GIÁP Ở NGƯỜI LỚN Phòng khám 589 253
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO Phòng khám 589 481
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NHƯỢC CƠ Phòng khám 589 137
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NGẤT Phòng khám 589 120
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ĐẠI TRÀNG CHỨC NĂNG Phòng khám 589 130
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG GUILLAIN - BARRÉ Phòng khám 589 167
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HÔN MÊ GAN Phòng khám 589 139
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ DỊ VẬT ĐƯỜNG ĂN Phòng khám 589 137
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ Phòng khám 589 145
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CƯỜNG GIÁP Phòng khám 589 136
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH Phòng khám 589 153
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CƠN BÃO GIÁP TRẠNG Phòng khám 589 171
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Phòng khám 589 255
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH STILL Phòng khám 589 173
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH GÚT Phòng khám 589 157
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH CÚM MÙA - CẢM CÚM Phòng khám 589 132
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP NHÂN Phòng khám 589 204
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BLOCK NHĨ THẤT Phòng khám 589 151
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ SỎI TÚI MẬT Phòng khám 589 135
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ PHÙ PHỔI CẤP Phòng khám 589 137
PHÁC ĐỒ CHI TIẾT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN MẠN Phòng khám 589 138
PHÁC DỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN NGUYÊN PHÁT Phòng khám 589 154
NHIỄM CETON ACID VÀ TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU MÁU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Phòng khám 589 145
NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ VIÊM CƠ TIM Phòng khám 589 143
NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ TĂNG NATRI MÁU Phòng khám 589 127
GLÔCÔM NGUYÊN PHÁT GÓC ĐÓNG (PPRIMARY ANGLE CLOSURE GLAUCOMA - TĂNG NHÃN ÁP CẤP, THIÊN ĐẦU THỐNG) Phòng khám 589 123
CÁC ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA Phòng khám 589 139
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH Phòng khám 589 148
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ XƠ GAN Phòng khám 589 145
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT NÃO Phòng khám 589 149
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP VẢY NẾN Phòng khám 589 137
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN TÍNH Phòng khám 589 123
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH Phòng khám 589 143
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP Phòng khám 589 136
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC THUỐC PHIỆN Phòng khám 589 151
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC ACETAMINOPHEN Phòng khám 589 147
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ MIGRAINE Phòng khám 589 142
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHÈN ÉP TIM CẤP Phòng khám 589 127
CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ TRƯỚC MỘT CHẤN THƯƠNG MẮT MỚI XẢY RA Phòng khám 589 146

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám