Phác Đồ Điều Trị Bệnh - Bệnh Viện Nguyễn Trãi

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ NGỘ ĐỘC CẤP Phòng khám 589 2605
ĐIỀU TRỊ TĂNG KALI MÁU Phòng khám 589 463
ĐIỀU TRỊ HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ Phòng khám 589 532
ĐIỀU TRỊ BỎNG MẮT Phòng khám 589 532
XỬ TRÍ CHOÁNG TIM Phòng khám 589 4510
THỞ MÁY Phòng khám 589 260
THUỐC ĐIỀU TRỊ CƠN HEN PHẾ QUẢN CẤP Phòng khám 589 355
SUY HÔ HẤP VÀ THỞ MÁY Phòng khám 589 298
PHÒNG NGỪA SAU PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP Phòng khám 589 263
PHÁP ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG Phòng khám 589 536
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH TỌA Phòng khám 589 261
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU Phòng khám 589 250
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓ THỞ THANH QUẢN Phòng khám 589 258
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CƠ TIM GIÃN Phòng khám 589 209
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ĐIẾC ĐỘT NGỘT Phòng khám 589 205
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ÁP-XE QUANH AMIĐAN Phòng khám 589 194
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN Phòng khám 589 192
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DƯỚI CẤP Phòng khám 589 226
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN Phòng khám 589 279
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN TÍNH Phòng khám 589 189
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM ĐA CƠ VÀ VIÊM DA CƠ Phòng khám 589 204
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM THANH QUẢN CẤP Phòng khám 589 355
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM QUANH KHỚP VAI Phòng khám 589 237
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG Phòng khám 589 369
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP NHIỄM KHUẨN Phòng khám 589 171
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Phòng khám 589 250
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI C MẠN TÍNH Phòng khám 589 204
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP Phòng khám 589 176
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI - TRỰC TRÀNG Phòng khám 589 198
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THANH QUẢN Phòng khám 589 163
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ SÀNG HÀM Phòng khám 589 178
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY Phòng khám 589 178
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ U TỦY THƯỢNG THẬN Phòng khám 589 180
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Phòng khám 589 193
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ Phòng khám 589 157
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THƯƠNG HÀN Phòng khám 589 215
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Phòng khám 589 714
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT Phòng khám 589 234
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN Phòng khám 589 210
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SUY GIÁP Ở NGƯỜI LỚN Phòng khám 589 324
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO Phòng khám 589 558
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NHƯỢC CƠ Phòng khám 589 173
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NGẤT Phòng khám 589 159
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ĐẠI TRÀNG CHỨC NĂNG Phòng khám 589 168
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG GUILLAIN - BARRÉ Phòng khám 589 201
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HÔN MÊ GAN Phòng khám 589 170
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ DỊ VẬT ĐƯỜNG ĂN Phòng khám 589 193
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ Phòng khám 589 201
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CƯỜNG GIÁP Phòng khám 589 173
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH Phòng khám 589 200
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CƠN BÃO GIÁP TRẠNG Phòng khám 589 223
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Phòng khám 589 326
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH STILL Phòng khám 589 205
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH GÚT Phòng khám 589 200
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH CÚM MÙA - CẢM CÚM Phòng khám 589 164
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP NHÂN Phòng khám 589 240
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BLOCK NHĨ THẤT Phòng khám 589 209
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ SỎI TÚI MẬT Phòng khám 589 186
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ PHÙ PHỔI CẤP Phòng khám 589 171
PHÁC ĐỒ CHI TIẾT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN MẠN Phòng khám 589 168
PHÁC DỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN NGUYÊN PHÁT Phòng khám 589 194
NHIỄM CETON ACID VÀ TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU MÁU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Phòng khám 589 180
NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ VIÊM CƠ TIM Phòng khám 589 173
NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ TĂNG NATRI MÁU Phòng khám 589 169
GLÔCÔM NGUYÊN PHÁT GÓC ĐÓNG (PPRIMARY ANGLE CLOSURE GLAUCOMA - TĂNG NHÃN ÁP CẤP, THIÊN ĐẦU THỐNG) Phòng khám 589 159
CÁC ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA Phòng khám 589 186
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH Phòng khám 589 187
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ XƠ GAN Phòng khám 589 183
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT NÃO Phòng khám 589 192
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP VẢY NẾN Phòng khám 589 169
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN TÍNH Phòng khám 589 181
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH Phòng khám 589 173
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP Phòng khám 589 171
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC THUỐC PHIỆN Phòng khám 589 195
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC ACETAMINOPHEN Phòng khám 589 181
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ MIGRAINE Phòng khám 589 179
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHÈN ÉP TIM CẤP Phòng khám 589 161
CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ TRƯỚC MỘT CHẤN THƯƠNG MẮT MỚI XẢY RA Phòng khám 589 175

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám

  • Khám và điều trị bệnh tại nhà
  • Đốt trĩ cao tần HCPT
  • Điều trị thoát vị đĩa đệm
  • Giảm 30% Gói khám sức khỏe định kỳ tổng quát
  • Điều trị bệnh lậu
1 2 3 4 5