Ngoại bụng

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
PHỎNG - BỎNG Ở TRẺ EM Phòng khám 589 175
HẸP MÔN VỊ PHÌ ĐẠI Ở TRẺ EM Phòng khám 589 199
LÕM NGỰC Ở TRẺ EM Phòng khám 589 205
KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM Phòng khám 589 212
BỆNH LÝ TÚI THỪA MECKEL Ở TRẺ EM Phòng khám 589 160
TẮC TÁ TRÀNG Ở TRẺ EM Phòng khám 589 153
NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở TRẺ EM Phòng khám 589 174
ỐNG TẦNG SINH MÔN (RÒ HẬU MÔN-TIỀN ĐÌNH Ở TRẺ EM CÓ HẬU MÔN BÌNH THƯỜNG) Phòng khám 589 148
RUỘT XOAY BẤT TOÀN Ở TRẺ EM Phòng khám 589 152
THOÁT VỊ CUỐNG RỐN VÀ HỞ THÀNH BỤNG BẨM SINH Ở TRẺ EM Phòng khám 589 113
THOÁT VỊ HOÀNH Ở TRẺ EM Phòng khám 589 118
TEO RUỘT NON Ở TRẺ EM Phòng khám 589 119
TEO THỰC QUẢN Ở TRẺ EM Phòng khám 589 125
PHÌNH TO ĐẠI TRÀNG VÔ HẠCH BẨM SINH Ở TRẺ EM Phòng khám 589 104
VIÊM RUỘT THỪA Ở TRẺ EM Phòng khám 589 103
DỊ DẠNG HẬU MÔN TRỰC TRÀNG Ở TRẺ EM Phòng khám 589 120
LỒNG RUỘT CẤP Ở NHŨ NHI - TRẺ EM Phòng khám 589 114
CHẤN THƯƠNG ĐẦU Ở TRẺ EM Phòng khám 589 103
TỔNG QUAN VỀ ĐA CHẤN THƯƠNG Ở TRẺ EM Phòng khám 589 103
XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG NGỰC Ở TRẺ EM Phòng khám 589 107
XỬ TRÍ MỘT SỐ CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM Phòng khám 589 127
CHẤN THƯƠNG BỤNG Ở TRẺ EM Phòng khám 589 100

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám