Ngoại tiết niệu

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BỆNH LÝ ỐNG NIỆU - RỐN Ở TRẺ EM Phòng khám 589 125
GIÃN TĨNH MẠCH THỪNG TINH Ở TRẺ EM Phòng khám 589 124
SA NIÊM MẠC NIỆU ĐẠO Ở TRẺ EM Phòng khám 589 111
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TẠO HÌNH PHÌ ĐẠI ÂM VẬT Ở TRẺ EM Phòng khám 589 121
BẾ KINH DO MÀNG TRINH KHÔNG THỦNG Phòng khám 589 121
DỊ DẠNG TỬ CUNG MỘT SỪNG Ở TRẺ EM Phòng khám 589 116
HẸP BAO QUI ĐẦU Ở TRẺ EM Phòng khám 589 132
TINH HOÀN ẨN Ở TRẺ EM Phòng khám 589 114
VÙI DƯƠNG VẬT Ở TRẺ EM Phòng khám 589 153
LỖ TIỂU THẤP Ở TRẺ EM Phòng khám 589 166
SỎI NIỆU Ở TRẺ EM Phòng khám 589 126
VAN NIỆU ĐẠO SAU Ở TRẺ EM Phòng khám 589 110
BÀNG QUANG THẦN KINH Ở TRẺ EM Phòng khám 589 110
LỘ BÀNG QUANG Ở TRẺ EM Phòng khám 589 118
TRÀO NGƯỢC BÀNG QUANG - NIỆU QUẢN NGUYÊN PHÁT Ở TRẺ EM Phòng khám 589 115
PHÌNH NIỆU QUẢN Ở TRẺ EM Phòng khám 589 249
NIỆU QUẢN LẠC CHỖ Ở TRẺ EM Phòng khám 589 267
THẬN - NIỆU QUẢN ĐÔI Ở TRẺ EM Phòng khám 589 277
THẬN NƯỚC DO HẸP KHÚC NỐI BỂ THẬN - NIỆU QUẢN Ở TRẺ EM Phòng khám 589 265
THOÁT VỊ BẸN NGHẸT Ở TRẺ EM Phòng khám 589 330
XOẮN TINH HOÀN Ở TRẺ EM Phòng khám 589 269
VỠ NIỆU ĐẠO Ở TRẺ EM Phòng khám 589 257
VỠ BÀNG QUANG Ở TRẺ EM Phòng khám 589 287

Bài mới đăng

Viết bình luận

Đường đến Phòng khám